News

A set of synthetic cannabinoids is under development.

Full title of the project: Development of synthetic cannabinoids based on molecular mechanisms, assessment of their anti-cancer potential and development of a set of treatment sensitivity markers.
The purpose of the project is to develop synthetic cannabinoids based on molecular mechanisms, their synthesis methodology and a set of therapeutic sensitivity markers.
After completion of the project, the following products are planned to be introduced into the market:

A biologically active synthetic cannabinoid (therapeutic product) designed for either inhibition or treatment of oncological diseases,

A biologically active cannabinoid synthesis methodology / production technology delivered to pharmaceutical companies and enabling them to perform their own synthesis of the product,

A set of treatment sensitivity markers intended for diagnostics with the view of determining of each individual patient’s sensitivity to the active substance and selecting the most appropriate product for treatment.

The project is implemented in partnership with the National Cancer Institute of Lithuania that will conduct molecular studies of anti-cancer effects of cannabinoids in contemporary 3D cell cultures and in vivo models. Planned project duration is 36 months. The costs of the project are partially financed by the European Regional Development Fund of the Operational Programme for EU Structural Funds Investments for 2014–2020, project No. J05-LVPA-K-04-0113.

UAB „Sanobiotec“ įgyvendina projektą „Molekuliniu mechanizmu pagrįstų sintetinių kanabinoidų kūrimas, jų priešvėžinio potencialo įvertinimas ir jautrumo gydymui žymenų rinkinio kūrimas“.

Projekto tikslas – sukurti molekuliniu mechanizmu pagrįstus sintetinius kanabinoidus, jų sintetinimo metodiką ir jautrumo gydymui žymenų rinkinį. Projekto tyrėjų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų rezultatai – sėkmingai komercializuoti ir rinkai pristatyti produktai:

  • biologiškai aktyvus sintetinis kanabinoidas (terapinis preparatas), skirtas vėžinių ligų slopinimui arba gydymui,
  • biologiškai aktyvaus kanabinoido sintezės metodika (gamybos technologija), skirta vaistų gamintojams, kurie pagal šią gamybos metodiką galėtų patys sintetinti produktą,
  • jautrumo gydymui žymenų rinkinys, skirtas diagnostikai, siekiant nustatyti individualaus paciento jautrumą veikliajai medžiagai ir parinkti tinkamiausią preparatą gydymui.

Projektas įgyvendinamas su partneriu – Nacionaliniu vėžio institutu, kuris vykdys kanabinoidų priešvėžinio poveikio molekulinius tyrimus šiuolaikiniuose erdvinių ląstelių kultūrų ir in vivo modeliuose. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai. Projekto metu bus vykdomos MTEP veiklos, kurių įgyvendinimui būtina investicija sudaro 3.174.391,00 Eur, iš jų planuojamas skirti finansavimas – 1.897.004,94 Eur. Projekto išlaidos iš dalies finansuojamos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0113.